Regenwaterafkoppeling

Regenwater slim inzetten

Jaarlijks wordt er veel drinkwater verbruikt voor de tuin. Regenwater kost niks, een geschenk van de hemel. Samen met onze partner Eshuis Hoveniers helpen wij graag om hemelwater te hergebruiken voor uw tuin. Door het afkoppelen wordt het water niet langer afgevoerd naar het riool, maar behouden op eigen terrein. Het water blijft daar waar het valt. Hierdoor wordt het riool minder belast en is het goed voor de grondwaterstand. Én het bespaart flink op drinkwater.

Afhankelijk van uw buitenruimte(s) en wensen zijn er verschillende oplossingen om regenwater in te zetten. Regenwater kan zowel bovengronds als ondergronds geïnfiltreerd worden. Bij bovengronds infiltreren wordt de verharding grotendeels vervangen door gras, planten en grind. Ondergronds infiltreren gebeurt met behulp van een infiltratiesysteem. Het regenwater wordt vanaf de hemelwaterafvoer (regenpijp) opgevangen door een ondergronds infiltratiesysteem en geleidelijk afgegeven aan de grond. Het infiltratiesysteem wordt altijd boven de grondwaterspiegel geplaatst. Belangrijk is ook om te weten hoeveel beregeningscapaciteit nodig is. De vakbekwame hoveniers van Eshuis Hoveniers berekenen dit voor u.

Regenwater hergebruiken

Regenwater kan goed gebruikt worden voor het sproeien van de tuin, het bijvullen van de vijver of het wassen van auto’s. Iedereen kent de regenton, maar er zijn nog diverse andere manieren om water op te slaan. Denk hierbij aan zuiveringssystemen, opslagsystemen en pompsystemen. In onze winkel informeren we u graag over alle mogelijkheden op het gebied van infiltratie en regenwateropslag. We hebben een uitgebreid assortiment oplossingen.

Voorkom wateroverlast met een wadi

Bij een wadi wordt het water van het dak via een regenwaterafkoppeling (Rawinso of MUKO) opgevangen en geïnfilteerd in de wadi. De bovenste laag van de wadi moet goed doorlaatbaar zijn. Onder deze laag wordt door middel van infiltratiekratten een grote buffer voor regenwater gerealiseerd. Onderin deze buffer van infiltratiekratten bevindt zich een drainagebuis of -slang naar de omgeving. De wadi wordt beplant met vochtminnende beplanting of met gras ingezaaid. Dit bevorderd ook weer de doorlaatbaarheid en biodiversiteit.

Tijdens sterke regenval kan een wadi overstromen. Om dit te voorkomen kan er een overstort op de drainagebuis of- slang worden aangesloten. Zijn deze op een gegeven moment ook gevuld, dan zal het water direct naar het riool stromen of via de oppervlakte wegvloeien.

Subsidie mogelijkheden
Wist u dat er bij veel gemeentes mogelijkheden zijn voor subsidie? Veel gemeenten stimuleren het afkoppelen van regenwater en stellen hiervoor subsidie beschikbaar. Bij sommige gemeentes is  dit wel tot € 25,- per m².