Water én groen zijn de ingrediënten voor een toekomstbestendige en leefbare omgeving

Samen met onze partner Eshuis Hoveniers leggen we openbare ruimtes aan of herinrichten deze. Hierbij houden we altijd rekening met verschillende gebieden. Door wadi’s, reservoirs en retentiedaken aan te leggen zorgen we voor minder droogte en voor minder beregenen. Riolen worden daardoor minder belast en wateroverlast door overstroming wordt tegengegaan. Door een juiste beplanting in het openbaar groen en het planten van meer bomen verhogen we de biodiversiteit, zorgen we voor schonere lucht, minder fijnstof én een daling van de temperatuur tijdens hitte.

Kies een expertise:

Openbare ruimte